هزینه های ثبت نام لاتاری

مرکز «یو اس ای لاتاری» با استفاده از کادر مجرب و متخصص با سابقه چندین ساله در زمینه ثبت نام در لاتارى گرین کارت آمریکا میباشد. این کادر مجرب شما را از زمان ثبت نام اولیه تا دریافت ویزا (بررسى مدارک، ثبت نام نهایى، تهیه مدارک پس از قبولى، مصاحبه در سفارت، دریافت ویزا و رسیدن به آمریکا) پشتیبانى میکند. با ما هرگز تنها نخواهید ماند.