با توسعه روز افزون تقاضا برای ثبت نام در قرعه کشی گرین کارت آمریکا که همه ساله از طرف اداره مهاجرت این کشور جهت تعدیل تعداد مهاجران از کشورهای مختلف به این کشور انجام میشود، و همچنین حساسیت بیش از اندازه روند ثبت نام و شرایط قرعه کشی نسبت به اطلاعات موءخوذه در صحت و درستی این اطلاعات به زبان انگلیسی، بر آن شدیم تا با راه اندازی مرکز خدمات مشاوره فارسی زبان راهنمایی باشیم برای فارسی زبانان ایرانی (چه در ایران و چه در خارج از ایران) تا در صورت نیاز به شرکت در لاتاری، یا طی مراحل پس از قبولی، با وجود کارشناسان مسلط به مراحل این پروسه با اقدام از این طریق در صدد رفع اشکالات احتمالی و نتیجتاً ارتقاء شانس برنده شدن، و دریافت ویزا از هر گونه نگرانی آنها بکاهیم.