میخواهم در لاتاری شرکت کنم. از کجا باید شروع کنم؟

لطفاً جهت آشنایی با برنامه لاتاری گرین کارت آمریکا، مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در لاتاری متن زیر را به دقت مطالعه نمایید