مواردی مهم در رابطه با روند ثبت نام در قرعه کشی

نکاتی مهم در رابطه با ماهیت قرعه کشی گرین کارت و وجود وب سایت ما:

ثبت نام رسمی در قرعه کشی گرین کارت آمریکا از طریق اداره مهاجرت به صورت کاملاً رایگان بوده و هیچگونه هزینه ای در بر ندارد. در صورتی که شخصاً تمایل به ثبت نام در این قرعه کشی دارید میتوانید از طریق این آدرس اقدام نمایید. هزینه ای که وب سایت یک گرین کارت (سایتی که پیش رو دارید) دریافت میکند، هزینه ایست که در قبال ترجمه اطلاعات شما و تنظیم تصاویر ارسالی تان میپردازید و لا غیر.

مواردی مهم در رابطه با روند ثبت نام در قرعه کشی

بیشتر تماس هایی که با تیم پشتیبانی وب سایت یک گرین کارت گرفته میشود و سوالاتی که پرسیده میشود مبنی بر آن است که روند ثبت نام از طریق وب سایت یک گرین کارت چگونه بوده و اینکه آیا اساساً ما محلی فیزیکی مثلاً دفتر کاری جهت مراجعه حضوری متقاضیان داریم یا خیر.