نحوه ثبت نام برای لاتاری ۲۰۲۱ (سال ۹۸)

متقاضی محترم

قبل از هر چیز، ابتدا شرایط شرکت در لاتاری گرین کارت را با دقت مطالعه نمایید. سپس نسبت به طی مراحل زیر اقدام نمایید.